Table of Contents

  De officiële meesterschapwedstrijden bevestigen het samenspel tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die hun talent willen tonen en de overheidsinstanties die tot doel hebben de loopbaan te belichten van mannen en vrouwen die zich volledig inzetten voor hun beroep en op zoek zijn naar uitmuntendheid. Die officiële meesterschapwedstrijden bieden hun de gelegenheid om zich te onderscheiden en hun beroep alsook hun producten of diensten te promoten.

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden werd ingevoerd door de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden.

  Doel van de officiële erkenning

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden heeft tot doel de benamingen van de beroepswedstrijden te harmoniseren en meer bekend te maken bij het grote publiek. De benaming “Wedstrijd van een eerste [beroep] van België” gevolgd door het jaar van de wedstrijd is beschermd en voorbehouden aan de officiële meesterschapwedstrijden erkend door de minister van Middenstand.

  Talent, innovatievermogen, technische bekwaamheid of handvaardigheid zijn enkele van de kwaliteiten van onze handelaars en ambachtslieden die de overdracht van een soms eeuwenoude kennis in heel wat sectoren van generatie op generatie mogelijk maken. Daarnaast laten die wedstrijden toe die kwaliteiten te verrijken en in ere te houden.

  Door traditie en moderniteit te koppelen, dragen die wedstrijden niet alleen bij tot de creatieve vernieuwing en de wedijver binnen een bepaald beroep maar ook tot de algemene uitstraling van de professionele uitmuntendheid van ons land op het internationale toneel.

  Het logo "Belgisch meesterschap", dat alleen door de organisatoren en winnaars van de officiële wedstrijden mag worden gebruikt, is een symbool van deze uitstraling en belichaamt de waarden van onze handelaars en ambachtslieden.

  Voor wie?

  De wedstrijden van een erkend beroep worden georganiseerd op nationaal niveau tussen kandidaten die tot eenzelfde ambacht of commercieel beroep behoren. Ze hebben tot doel de beste ambachtsman van het desbetreffende beroep te belonen. Ze richten zich zowel op werknemers van kmo's als op zelfstandigen.

  Er kan slechts één meesterschapwedstrijd officieel erkend worden per beroep. Elk jaar biedt ze maximaal vijf ambachtslui de kans om de titel van laureaat van de wedstrijd te dragen en om die titel op hun producten te vermelden. Bijvoorbeeld, Eerste Beenhouwer van België 2011, Derde “Maître d'hôtel” van België 2010, enz.

  Erkenningsvoorwaarden

  De voorwaarden zijn vastgelegd door de wet van 13 mei 2009 en het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden. Voor meer informatie over de erkenningsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving:

  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
  City Atrium, 4e verdieping
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 84 25
  Fax: +32 2 277 98 86
  E-mail: info.intelprof@economie.fgov.be

  Erkende wedstrijden

  Tot op heden werden er acht wedstrijden erkend door de FOD Economie:

  Bekijk onze terugblik op de officiële meesterschapwedstrijden 2024

  Laatst bijgewerkt
  10 juni 2024