1. Intellectuele eigendom

    Effecten van COVID-19 op de werking van de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom - Continuïteit van de dienstverlening

  2. Intellectuele eigendom

    Op 1 november 2020 treedt België toe tot de Digital Access Service van WIPO.