Solden

In 2021 begint de soldenperiode uitzonderlijk op 4 januari, in afwijking van de bepalingen in het Wetboek van economisch recht (KB van 10 december 2020).

Elke onderneming die goederen in solden verkoopt, moet echte prijsverminderingen toepassen. De goederen moeten dus lager geprijsd zijn dan hun referentieprijs. 

Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten zijn verboden (boek VI van het Wetboek van economisch recht).

Deze regels zijn bedoeld om de concurrentie te beschermen, de correctheid van de prijsvermindering te garanderen en de consument goed voor te lichten.

De onderneming mag ook met verlies verkopen tijdens de soldenperiode. De handelaars moeten een aantal verplichtingen naleven betreffende de uitverkochte goederen en de prijsaanduidingen. 

Meer info...
 

Laatst bijgewerkt
14 januari 2021