""

Vrouwen en intellectuele eigendom: innovatie en creativiteit versnellen

Sinds 2000 wordt elk jaar op 26 april de Werelddag van de Intellectuele Eigendom gevierd. Op 26 april 1970 trad het verdrag van de World Intellectual Property Organization (WIPO) in werking.

Op 26 april 2023 wordt hulde gebracht aan de verbazingwekkende prestaties van vrouwelijke uitvinders, makers en ondernemers over de hele wereld. Daarvoor bundelt de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) van de Federale Overheidsdienst Economie de krachten met de WIPO.

Vrouwen in alle regio's geven de wereld vorm met hun verbeelding, vindingrijkheid en harde werk, maar ze worden vaak geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij de toegang tot de kennis, vaardigheden, middelen en steun die ze nodig hebben om zicht te ontplooien. (WIPO - IPday 2023)

Meer informatie over de Werelddag Intellectuele Eigendom vind je op de website van de WIPO.

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar alle werken van de geest. Het omvat industriële eigendom en literaire en artistieke eigendom.

Literaire en artistieke eigendom bestaat uit auteursrechten, naburige rechten en databankrechten. Het betreft onder meer literaire en artistieke werken.

Industriële eigendom daarentegen gaat over de bescherming en bevordering van uitvindingen, innovaties en creaties.

Meer over intellectuele eigendom vind je op onze website.

Laatst bijgewerkt
17 mei 2023