IP and sports

Thema van dit jaar: “Reach for Gold: IP and Sports”

De Werelddag van de Intellectuele Eigendom werd in het leven geroepen op initiatief van de WIPO (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom) om de aandacht te vestigen op intellectuele eigendom en de manier waarop die innovatie en creativiteit stimuleert.

Voor 2019 is gekozen voor het thema: “Reach for Gold: IP and Sports”.

Waarom een idee beschermen?

De bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten is een zekerheid voor uw onderneming en maakt het mogelijk samenwerkingsverbanden te sluiten en investeerders aan te trekken. Dus als u een ingenieus idee hebt en er financieel voordeel uit wilt halen, is het belangrijk dat u weet hoe u uw intellectuele eigendomsrechten kunt beschermen.

Intellectuele eigendom in België

In België kunt u uw intellectuele eigendom op verschillende manieren beschermen. De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is het orgaan waar u uw octrooien voor het Belgische grondgebied registreert. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Het BOIP en de DIE werken nauw samen, met name om ondernemers duidelijke en toegankelijke informatie te verschaffen, zodat zij hun intellectuele eigendomsrechten optimaal kunnen beschermen en uitoefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in België.

Raadpleeg ook de website van de WIPO voor meer informatie over de Werelddag van de Intellectuele Eigendom

Laatst bijgewerkt
7 mei 2019