Wat zijn de stappen om een onderneming op te zetten?

Wat zijn de stappen om een onderneming op te zetten?

Kmo's en zelfstandige ondernemers vormen de basis van onze economische bedrijvigheid. In 2015 vertegenwoordigden de kmo's met minder dan 50 werknemers 99 % van de Belgische bedrijven.

Wilt u ook in dit avontuur stappen en uw eigen bedrijf opstarten?

Neem dan eerst en vooral de tijd om uw project goed voor te bereiden. Op die manier hebt u alle kans op slagen!

De door de FOD Economie uitgegeven brochure “Zelfstandige worden” informeert u over de sleutelfasen van de oprichting van een onderneming en de belangrijkste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen in verband met de uitoefening van een activiteit als zelfstandige. In de brochure komen ook verschillende thema’s aan bod waar u tijdens de levenscyclus van uw bedrijf mee te maken kunt krijgen.

Raadpleeg de brochure “Zelfstandige worden

Laatst bijgewerkt
16 maart 2018