""

Het toezicht op speeltoestellen en de uitbating van speelterreinen is gestoeld op een regelgeving die twee koninklijke besluiten omvat van meer dan 20 jaar oud. Het zou kunnen dat de betrokken partijen in die jaren problemen of belemmeringen ondervonden bij de toepassing ervan. Daarom heeft de FOD Economie beslist de besluiten te evalueren met het oog op een eventuele herziening.

Die evaluatie moet informatie opleveren over de wijze waarop de betrokken partijen tegen de regelgeving aankijken.

Neem deel aan de evaluatie van de regelgeving via de online-enquête!

Vanaf nu kunt u via onze online-enquête:

  • uw mening ventileren over de huidige regelgeving  
  • eventuele problemen melden die u hebt met de toepassing ervan
  • suggesties voor verbetering aanreiken.

Doe mee aan de enquête en druk zo uw stempel op een eventuele herziening van de regelgeving!

De enquête loopt van 1 september tot 15 oktober 2022.

Naar de enquête

Meer info op  Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen

Laatst bijgewerkt
27 september 2022