""

De reglementeringen over de organisatie van actieve ontspanningsevenementen en van extreme ontspanningsevenementen zijn gebaseerd op twee koninklijke besluiten die intussen al meer dan 10 jaar oud zijn. Het zou kunnen dat de betrokken partijen in die jaren problemen of belemmeringen ondervonden bij de toepassing ervan. Daarom heeft de FOD Economie beslist de besluiten te evalueren met het oog op een eventuele herziening.

Die evaluatie moet informatie opleveren over de wijze waarop de betrokken partijen tegen de reglementeringen aankijken.

Neem deel aan de evaluatie van de reglementering via de online-enquête!

Vanaf nu kunt u via onze online-enquête:

  • uw mening ventileren over de duidelijkheid van de reglementeringsteksten
  • eventuele problemen melden die u hebt met de toepassing ervan
  • uw suggesties en uw verbetering aanreiken.

Doe mee aan de enquête en help ons die reglementering nieuw leven in te blazen!

De enquête loopt van 3 april tot 15 mei 2023.

Ga naar de enquête

Meer info op webpagina’s

Laatst bijgewerkt
17 april 2023