Voedingsmiddelen

oe gaat het met de voedings- en drankensector in België? Het Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie 2020 analyseert de cijfers voor 2019 en schetst de laatste trends.

De omzet in de voedings- en drankensector (C10-C11) ging in 2019 sterk de hoogte in (+6,2 %), na een lichte daling in 2018 (-0,8 %). Hij hervatte dus zijn opwaartse trend en bereikte bijna 55 miljard euro in 2019. Zuivelproducten waren de enige subsector met een omzetdaling in 2019 (voor C10), terwijl voor bieren de sterkste verbetering werd opgetekend (voor C11).

In het derde kwartaal van 2019 was de voedings- en drankensector goed voor 95.876 banen, d.i. een stijging met 2,4 % op jaarbasis, en zette hij ook zo zijn opwaartse beweging voort.

Het aantal faillissementen in de voedings- en drankensector steeg in 2019 met 21 eenheden ten opzichte van 2018. In 2019 werden in totaal 130 faillissementen geregistreerd, het slechtste resultaat in de analyseperiode (2015-2019).

De export in de voedings- en drankensector nam in 2019 toe tot 27,3 miljard euro, het beste resultaat in de analyseperiode. Anderzijds daalde de invoer licht tot 19,9 miljard euro. Zo steeg het overschot op de handelsbalans tot 7,4 miljard euro.

Raadpleeg het verslag 2020
 

Laatst bijgewerkt
3 juli 2020