Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie

Studie

Table of Contents

    In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van conjunctuuranalyses van de sectoren.

    Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie – maart 2018” werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie.

    De publicatie raadplegen

    Laatst bijgewerkt
    10 oktober 2018