Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie

Studie

In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van conjunctuuranalyses van de sectoren.

Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie – maart 2018” werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie.

De publicatie raadplegen

Laatst bijgewerkt
30 oktober 2018