Vermijd een tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening

Jaarrekening

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen.

Bijvoorbeeld, aan de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2017 wordt er dus een tarieftoeslag aangerekend als hun jaarrekening pas na 31 augustus 2018 is neergelegd.

Enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht annuleert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de tarieftoeslag indien de vereiste bewijsstukken voorgelegd worden.

Meer weten?

Laatst bijgewerkt
5 juni 2018