verhuis

U heeft een nieuw appartement/huis op het oog: mooi! Denk echter ook aan de formaliteiten!

Als u verhuist moet u twee energieovernamedocumenten inullen:

  • Eén voor uw vorige woonplaats, zodat een slotfactuur kan worden opgemaakt door uw energieleverancier.
  • Een tweede heeft energieovernamedocument nodig voor uw nieuwe woonplaats, dat u samen invult met de vertrekkende bewoner of eigenaar.

Waarvoor dient het energieovernamedocument?

Dat document bevat de meterstand(en) van de aardgas- en/of elektriciteitsmeter op een bepaalde datum (zo dicht mogelijk bij de datum van de sleuteloverdracht) en de contactgegevens van de oude en nieuwe bewoner(s). Dat is geen energiecontract, maar het maakt het mogelijk voor de energieleverancier in kwestie om te bepalen wat de vorige bewoner nog moet betalen (slotfactuur). Daarenboven weet de energieleverancier op die manier vanaf welke datum de nieuwe bewoner begint te verbruiken. Dat document wordt in tweevoud opgesteld en door beide partijen ingevuld en ondertekend. Elke partij moet van dat document een kopie behouden.

Welke stappen moet u nemen als u uw oude woning verlaat?

  1. Neem de meterstanden op samen met de nieuwe bewoner of met de verhuurder/eigenaar (indien er nog geen nieuwe bewoner is)
  2. Vul samen twee energieovernamedocumenten in. Eén ervan houdt u bij en het andere is voor de nieuwe bewoner of verhuurder/eigenaar.
  3. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw energieleverancier en bezorgt hem het energieovernamedocument. De leverancier weet zo hoeveel verbruik en tot wanneer hij u nog moet factureren. Het enige wat u hierna nog zou mogen ontvangen met betrekking tot uw vorige woning, is een slotfactuur.

Het is belangrijk om uw verhuis zelf te melden bij uw leverancier. Wanneer u dat overlaat aan bijvoorbeeld de nieuwe bewoner, eigenaar of het immokantoor en die laat na om de verhuis te melden, blijft de facturatie op uw naam verder lopen. De verantwoordelijkheid van de verhuismelding ligt, conform de geldende regelgeving, immers bij de vertrekkende bewoner.

In bepaalde situaties zal u geen energieovernamedocument kunnen invullen samen met de nieuwe bewoner of verhuurder/eigenaar (bijvoorbeeld door een geschil met de huisbaas). In dat geval kan u dit document eenzijdig invullen en neemt u best foto’s van de elektriciteit- en aardgasmeters op de dag van verhuis met vermelding van de opnamedatum (bijvoorbeeld door een krant van die dag naast de meter te houden). Zo kan u toch uw verhuis melden aan uw leverancier zodat er een slotfactuur kan worden opgemaakt en er bewijs is van de meterstanden indien er in de toekomst discussie over ontstaat.

Welke stappen moet u ondernemen als u verhuist naar uw nieuwe woning

  1. Neem de meterstanden op samen met de vorige bewoner of met de verhuurder/eigenaar (indien er geen vorige bewoner was).
  2. Vul samen twee energieovernamedocumenten in. Eén ervan houdt u bij en het andere is voor de vorige bewoner of eigenaar. Idealiter stuurt de vorige bewoner zijn exemplaar naar zijn leverancier en wordt er zo een slotfactuur opgemaakt voor hem/haar.
  3. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier naar keuze om de levering op het nieuwe adres op te starten.

Wanneer u bij dezelfde leverancier blijft als diegene die uw vorige adres beleverde, neemt u uw energiecontract gewoon mee naar uw nieuwe adres. Wanneer u voor een nieuwe leverancier kiest, geef dan duidelijk aan dat het om een verhuis gaat en niet zomaar om een leverancierswissel. In beide situaties kan u uw energieovernamedocument bezorgen aan uw leverancier.

Verhuizen betekent dus niet automatisch het fysiek afsluiten en heropenen van meters, want daar zijn kosten aan verbonden. Informeer u hierover vooraf bij de energieregulator:

Opgelet, het overnamedocument is GEEN energiecontract. Indien u geen nieuwe leverancier kiest, wordt uw contract van uw vorige woning gewoon verdergezet op uw nieuw adres. Zorg er wel steeds voor dat u een energiecontract hebt voor uw nieuwe adres, anders lijkt het of er op het adres verbruik is zonder een energiecontract hetgeen niet toegelaten is ook al gaat het (tijdelijk) over een leegstand van de woning. In dat geval riskeert de elektriciteits- en/of aardgasvoorziening afgesloten te worden door de distributienetbeheerder.

Een goed geplande en uitgevoerde verhuizing kan u dus een hoop ellende besparen!

Laatst bijgewerkt
21 mei 2021