Terugroeping van een product - Het Centraal Meldpunt voor Producten beantwoordt uw vragen

Het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie zet zich in om ieders veiligheid te verzekeren . Het coördineert de informatiestroom over de veiligheid van producten en diensten. Samenwerken met onze dienst betekent een maximale veiligheid waarborgen voor de consument

Als marktdeelnemer dient u  onder meer :

  • informatie over productrisico’s te communiceren,
  • de traceerbaarheid van hun producten te kunnen aantonen,
  • samen te werken bij het voorkomen van productrisico's.

Heeft u nog vragen?

Het Centraal Meldpunt voor Producten beantwoordt  de volgende vragen:

  • In welk geval moet ik het Centraal Meldpunt voor Producten informeren ?
  • Hoe meld ik een gevaarlijk product bij het Centraal Meldpunt voor Producten ?
  • Hoe meld ik een gevaarlijke dienst bij het Centraal Meldpunt voor Producten ?
  • Wat zijn de richtlijnen inzake corrigerende maatregelen?
  • Hoe kan ik een andere vraag stellen aan het Centraal Meldpunt voor Producten?

Meer weten

Laatst bijgewerkt
19 november 2020