mobiele airco QLIMA PH 534

Productnaam: Mobiele airco PH 534

Merk: QLIMA

Reden voor de terugroeping: productiefout: een niet correct geplaatste voedingskabel.

Risico: kortsluiting. In sommige gevallen, vooral door het gebruik van een ongeaarde verbinding, kan een vlam de plastic onderdelen doen smelten en dichte rook en brand veroorzaken.

Aanbeveling: Stop onmiddellijk het gebruik van het apparaat en trek de stekker uit. Zet het toestel bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte met een minimumoppervlakte van 4 m2 en uit de buurt van een vuurbron.

Wat moet u doen? Maak een foto van het typeplaatje en noteer het serienummer. Stuur een e-mail met de referenties naar pvgbelgium@pvg.eu om uw product aan te melden.

Laatst bijgewerkt
6 oktober 2020