mondmasker

Table of Contents

  Maskers voor het grote publiek, gewoonlijk "comfortmaskers" genoemd, zijn een recent fenomeen. De vraag naar dit soort producten is momenteel sterk. Ze zijn bestemd voor het grote publiek en zijn dus geen medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Hoewel er geen specifieke reglementering of normen zijn waarin de veiligheidseisen zijn vastgelegd waaraan die maskers moeten voldoen, moeten ze zo worden geproduceerd dat ze voldoen aan de algemene veiligheidseisen zoals gedefinieerd in boek IX van het Wetboek van economisch recht .

  Om de fabrikanten, invoerders en verdelers te helpen om aan die verplichting te voldoen, heeft het Bureau voor Normalisatie een Belgisch technisch referentiedocument opgesteld: NBN/DTD S 65-001:2020 "Community” maskers en artisanale maskers - Gids voor minimumvereisten, vervaardiging, onderhoud en gebruik".

  Dit document omvat :

  • technische minimumeisen voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek,
  • voorschriften voor de markering, de gebruiksaanwijzing en de verpakking, en
  • de testen voor "communitymaskers" (maskers die in massa worden geproduceerd uit wetenschappelijk geteste materialen) om hun effectiviteit aan te tonen.

  Hoewel die technische aanbevelingen niet verplicht zijn, zijn ze een nuttige maatstaf voor elk bedrijf dat comfortmaskers voor het grote publiek wil (laten) produceren of op de markt wil brengen.

  Meer informatie over de technische eisen voor comfortmaskers.

  Lijst van de meest gestelde vragen (FAQ) over comfortmaskers.

  Laatst bijgewerkt
  28 mei 2020