Evolution structurelle de l'agriculture belgeStructurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw

De landbouwsector wordt al een aantal jaren getroffen door een reeks crises. Daarachter schuilt in feite een algemene ontwikkeling in de landbouwsector, die gekenmerkt wordt door grondige structurele veranderingen, zoals een toenemende onafhankelijkheid van de voedingsindustrie ten aanzien van de Belgische landbouwproductie.

Door een analyse van de officiële cijfers die de afgelopen vijftig jaar over de Belgische landbouwsector werden verzameld, poogt de studie, in “Trefpunt Economie” gepubliceerd, een zo objectief mogelijk beeld op te hangen van het globale en structurele lange-termijnverloop van de landbouw in België.

Om meer te weten raadpleeg Trefpunt Economie nr. 17.

Laatst bijgewerkt
18 februari 2019