""

De recente oorlog in Oekraïne, de diverse sancties die vervolgens genomen werden tegen Rusland en de onzekerheden waartoe dit militair conflict aanleiding geeft, hebben ertoe geleid dat heel wat producten en grondstoffen de laatste maanden aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen hebben gekend.

Dat alles heeft ertoe bijgedragen dat heel wat opdrachtnemers (ondernemingen) liquiditeitsproblemen ondervinden.

Naar aanleiding van de huidige economische situatie heeft de federale regering beslist dat het aangewezen is dat er een mogelijkheid gecreëerd wordt voor de aanbesteder om zijn opdrachtnemer te ondersteunen met de toekenning van een voorschot.

Die nieuwe mogelijkheid werd gecreëerd via het koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne.

Meer weten

Laatst bijgewerkt
12 januari 2023