Recordhoeveelheid namaakspeelgoed ontdekt in 2017

Namaakspeelgoed in 2017

In 2017 nam de Economische Inspectie van de FOD Economie 432.531 namaakgoederen in beslag, ongeveer evenveel als het jaar voordien. 

De reële verkoopwaarde van deze namaakgoederen bedraagt meer dan 7,7 miljoen euro. De FOD Economie voerde 1.100 controles uit in 2017: zowel handelszaken, markten, kermissen, opslagplaatsen, loodsen als verkoopwebsites en sociale media werden gecontroleerd. Als gevolg van die acties werden 57 waarschuwingen, 5 voorstellen tot minnelijke schikking en 165 processen-verbaal opgesteld. 

Meer info

Laatst bijgewerkt
21 maart 2018