""

De nationale en intersectorale strategie Women in Digital (WID) 2021-2026 heeft tot doel de bestaande vooroordelen en structurele belemmeringen voor de participatie van vrouwen in de digitale wereld (sectoren ICT en STEM- Science, Technology, Engineering, Mathematics) aan te pakken.

De FOD Economie coördineert de uitvoering van die strategie in samenwerking met alle overheidsniveaus en actoren uit de publieke en private sector en volgt de lopende en toekomstige acties op, in samenwerking met de organisaties die zich ertoe verbonden hebben de doelstellingen te ondersteunen.

De FOD Economie wil ook concrete acties ondernemen bij zijn doelpubliek, namelijk de economische actoren, met name de Belgische consumenten en bedrijven. Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep om de creatie van nieuwe initiatieven aan te moedigen.

Vier specifieke thema’s worden voorgesteld voor de projectoproep van 2022

  • Organiseren van een hackathon incl. incubatieproject
  • Vrouwelijke rolmodellen
  • Een “women friendly” HR-beleid
  • Professionele (her)oriëntatie

Meer weten over deze projectoproep

Laatst bijgewerkt
23 juni 2022