""

Table of Contents

  Doelstellingen en werking thesisprijs consumentenbescherming

  In 2021 organiseerde de staatssecretaris voor consumentenzaken voor de eerste maal een thesisprijs die de beste masterscriptie in consumentenbescherming beloonde. Deze prijs wil op die manier junior onderzoek inzake consumentenbescherming stimuleren.

  Consumentenbescherming is- gezien de toenemende bezorgdheid over online veiligheid, privacy, maar ook duurzaamheid en sociale inclusie, complexer geworden. De consumentenorganisaties wensen dan ook multidisciplinair onderzoek te stimuleren, evenals masterstudenten warm te maken voor de diverse vraagstukken inzake consumentenbescherming.

  Deze prijs wordt daarom sinds 2024 door de BV-OECO georganiseerd. Via de ondersteuning vanuit de BV-OECO kan er zo gegarandeerd worden dat de thesisprijs verder blijft bestaan.

  Wil je je masterthesis indienen?

  Stuur dan voor 1 oktober volgende stukken door naar reinhard.steennot@ugent.be:

  • De digitale versie van je thesis (in het Nederlands, Frans of Engels);
  • Een korte samenvatting van de thesis (2 pagina’s). Indien mogelijk bevat deze samenvatting ook relevante beleidsaanbevelingen
  • Een overzicht van overheidsorganisaties, adviesorganen of personen aan wie je deze beleidsaanbevelingen zou willen richten;
  • Of je akkoord gaat met de publicatie van je studie en/of samenvatting op deze website. 

  Een academische werkgroep zal uit de ingediende thesissen een winnaar kiezen.

  De winnaar krijgt een geldprijs (1.000 EUR). De winnaar zal eveneens gevraagd worden zijn onderzoek voor te stellen in een bijeenkomst met de relevante beleidsorganen en -organisaties.

  Laatst bijgewerkt
  27 juni 2024