Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen COVID-19

Aanbeveling van de Europese Commissie over het in de handel brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 1 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een belangrijke aanbeveling rond het op de markt brengen van COVID-19-gerelateerde persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).

De aanbeveling (EU) 2021/1433 voorziet onder meer in de volgende bepalingen:  

  • Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle pbm voldoen aan de verordening 2016/425 en dus een volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure hebben doorlopen.
  • Pbm die via een uitzonderingsprocedure op de markt werden gebracht, mogen nog tot 31 mei 2022 ter beschikking worden gesteld.

Bij wijze van uitzondering kunnen dergelijke pbm of medische hulpmiddelen die deel uitmaken van bestaande voorraden die ter beschikking staan van gezondheidswerkers, eerstelijnshulpverleners en ander personeel dat betrokken is bij de inspanningen om het virus in te dammen en verdere verspreiding ervan te voorkomen, ter beschikking worden gesteld tot 31 juli 2022.

Ter herinnering, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) omvatten hoofdzakelijk:

  • mondmaskers,
  • handschoenen,
  • beschermingsoveralls of oogbescherming.

Raadpleeg de aanbeveling (EU) 2021/1433 van 1 september 2021 over conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de COVID-19-dreiging.

Meer info over de conformiteitseisen voor mondmaskers

Laatst bijgewerkt
3 december 2021