Overeenkomsten op afstand

Overeenkomsten op afstand

Consumenteninformatie

Een onderneming die op afstand verkoopt, moet de consument duidelijk en begrijpelijk informeren op een manier die is afgestemd op de gebruikte communicatietechniek.

De volgende elementen zijn essentieel:

  • de identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer en -naam), het geografische adres (geen postbus!), de telefoon- en faxnummers en het e-mailadres;
  • de voornaamste kenmerken van de goederen of diensten;
  • de totale prijs van de goederen of diensten inclusief alle belastingen, de bijkomende kosten voor vervoer, bezorging of verzending, eventuele andere kosten. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, de vermelding dat aanvullende kosten verschuldigd kunnen zijn;
  • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst en de datum van levering van de goederen;
  • de voorwaarden, termijn en modaliteiten van het herroepingsrecht en het modelherroepingsformulier;
  • de redelijke kosten die aan het bedrijf moeten worden betaald in geval van herroeping, wanneer de consument uitdrukkelijk heeft gevraagd dat de dienstverlening aanvangt tijdens de herroepingstermijn;
  • de wettelijke garantie van conformiteit voor de goederen;
  • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
  • de duur van de overeenkomst of, in geval van een overeenkomst voor onbepaalde duur of stilzwijgende verlenging, de ontbindingsvoorwaarden.


Meer hierover


 

Laatst bijgewerkt
16 maart 2018