Project van Europese omvang rond het ontwerp en de productie van batterijcellen en –modules van de nieuwe generatie

Project van Europese omvang rond het ontwerp en de productie van batterijcellen en –modules van de nieuwe generatie

De energietransitie leidt tot een zeer sterke groei van de behoeften aan batterijen voor mobiele (elektrificatie van voertuigen) en niet-mobiele toepassingen. De Europese Commissie nam een actieplan aan met als doel Europa de voortrekkersrol in een concurrerende en duurzame productie van batterijcellen te geven. In dat kader wensen de betrokken Belgische overheden (federaal en gewesten) met andere lidstaten te onderzoeken of Belgische projecten kunnen geïntegreerd worden in een gemeenschappelijk project voor een vernieuwende en milieuvriendelijke industriële productie van batterijcellen in Europa. Om deze doelstellingen te bereiken, overweegt België om een groot project op Europese schaal te ondersteunen. Dat zou als een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang kunnen worden beschouwd (IPCEI).

De FOD Economie lanceert in deze context een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB) om ondernemingen te identificeren die in België aan dat eerste grote project zouden kunnen deelnemen voor het ontwerp en de productie van vernieuwende en milieuvriendelijke batterijcellen en –modules in Europa, in samenwerking met partners van andere lidstaten. Aan deze oproep hangt momenteel nog geen enkele financiering vast: de oproep heeft louter tot doel om informatie te verzamelen op basis waarvan de Belgische overheden kunnen beoordelen of een deelname aan het Europese project inzake batterijproductie een interessante opportuniteit vormt.

De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt op 23 april 2019 om 9.00 afgesloten.

Meer informatie over de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Laatst bijgewerkt
10 april 2019