Oprichting van het Observatorium voor de farmaceutische industrie

België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Ze zorgt voor veel werkgelegenheid (26.000 werknemers) en aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (bij benadering 3,6 miljard euro in 2018). Daarnaast zijn geneesmiddelen en farmaceutische technologie een van de belangrijkste exportproducten van België. Ze zijn goed voor ongeveer 10 % van de export.

Om de leidende rol van België te behouden moet de concurrentiepositie van de farmaceutische industrie worden gemonitord en moeten we onderzoeken hoe we ze kunnen behouden of verder versterken. Dat was precies de motivatie van de regering om een permanent nationaal “Observatorium voor de farmaceutische industrie” op te richten.

De opdracht van het Observatorium voor de farmaceutische industrie is om de Belgische farmaceutische sector te analyseren en te evalueren en aanbevelingen te formuleren over de concurrentiepositie van de sector.

Meer weten

Laatst bijgewerkt
12 september 2019