Opleiding over douanemateries

Opleiding over douanemateries

DE FOD Economie werkt samen met de FOD Financiën aan een nationale opleiding over douanemateries georganiseerd door universiteiten

De Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Luik organiseren, respectievelijk in het Nederlands en het Frans, een nationale opleiding over douanemateries die toegang zou moeten geven tot het behalen van een certificaat. Dat initiatief past in het kader van een stimulans van de Europese Unie die het organiseren van gekwalificeerde opleidingen in de lidstaten aanmoedigt met als doel de economische operatoren te helpen die reeds importeren/exporteren of die de intentie hebben om te internationaliseren.

De administratie van douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de Federale Overheidsdienst Economie leveren een bijdrage aan de inhoud van deze opleidingen. Beide administraties stellen sprekers ter beschikking die verschillende onderwerpen zullen behandelen.

De opleiding georganiseerd door de Universiteit Antwerpen start op 26 februari 2018. Praktische informatie is terug te vinden op: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/activiteiten/op… 

De opleiding georganiseerd door de Universiteit van Luik start op 28 mei 2018. Het programma hiervoor moet nog gefinaliseerd worden en is dus nog niet beschikbaar. 
ULiège stelt de opleiding voor op 26 maart 2018.

Inschrijven voor de voorstelling
 

Laatst bijgewerkt
13 maart 2018