Digital Access Service

Digital Access Service (DAS) is een elektronisch systeem dat de veilige uitwisseling van prioriteitsdocumenten en soortgelijke documenten tussen nationale octrooidiensten onderling faciliteert. 

Deze methode fungeert als een alternatief voor de levering van een voor eensluidend verklaarde kopie van een eerdere octrooiaanvraag waarvan de voorrang wordt ingeroepen. 
De rechtsgrond voor deze toetreding is artikel 4 §5 van het KB 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien.

Lidstaten van WIPO kunnen zowel toetreden als depositing state, alsook als accessing state.
België treedt voorlopig enkel toe als accessing state.

Nationale octrooidiensten van accessing states verbinden zich ertoe op verzoek van een octrooiaanvrager bepaalde documenten (zoals voorrangsdocumenten) te downloaden vanuit het WIPO DAS portaal. Dit zal meestal gebeuren bij een tweede indiening. In België kan een octrooiaanvrager op het aanvraagformulier aangeven dat de voorrangsdocumenten online beschikbaar zijn en geeft hij de DAS toegangscode ervan op.  De nationale octrooidienst haalt dan met de DAS toegangscode de voorrangsdocumenten op uit het WIPO DAS portaal.

Nationale octrooidiensten van depositing states verbinden zich ertoe op verzoek van een octrooiaanvrager bepaalde documenten van de octrooiaanvraag te uploaden in het WIPO DAS portaal. Dit zal meestal gebeuren bij een eerste indiening. Hierbij zal de octrooiaanvrager een DAS toegangscode krijgen voor de geüploade documenten. 

Zie ook: Recht van voorrang

Laatst bijgewerkt
4 november 2020