""

Table of Contents

  Op 1 juni 2022 zijn de nieuwe regels voor de wettelijke garantie in werking getreden.

  Twee opmerkelijke nieuwigheden bij die nieuwe regels:

  • De verkoper wordt voortaan geacht aansprakelijk te zijn voor elk gebrek dat zich voordoet tijdens de periode van 2 jaar volgend op de levering van het goed aan de consument, en niet langer alleen tijdens de eerste 6 maanden.
  • De consument geniet voortaan ook een wettelijke garantie voor digitale inhoud en diensten (bij het downloaden van een film, het streamen van een spel, enz.)

  “Guidelines” ter verduidelijking van de wetgeving over de wettelijke garantie

  Om de bekendheid van die nieuwe regels te bevorderen bij het betrokken publiek, heeft de FOD Economie de richtsnoeren of "guidelines" die de wettelijke garantie behandelen geactualiseerd.

  Ze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • garantie voor goederen (thematische guidelines voor elke onderneming die goederen verkoopt, ongeacht de sector);
  • onrechtmatige bedingen bij de onlineverkoop van goederen;
  • onrechtmatige bedingen in de renovatiesector;
  • wettelijke verplichtingen van meubel- en decoratieverkopers.

  Raadpleeg de guidelines op de website van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  22 september 2022