Nieuw btw-systeem in de Europese Unie sinds 1 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 is er btw verschuldigd op alle producten ingevoerd in Europa, wat ook hun prijs is. Er kunnen ook andere kosten bijkomen (kosten voor de aangifte, invoerrechten, ...).

Raadgevingen aan verkopers

Vermijd onaangename verrassingen voor uw klanten:

  • Toon altijd de TOTALE prijzen, waarin ALLE kosten zijn begrepen (btw, alle andere verschuldigde taksen, transportkosten, leveringskosten, portokosten, ...), overeenkomstig het Wetboek van economisch recht:  dat is een wettelijke verplichting!
  • Als bepaalde kosten niet direct kunnen worden weergegeven, leg dan uit hoe ze zullen worden berekend. Maak anders vanaf de uitnodiging tot aankoop duidelijk dat er bij de levering kosten zullen worden aangerekend.
  • Registreer u zo snel mogelijk in het éénloketsysteem voor invoer van de Europese Unie (Import One-Stop Shop of IOSS): https://ec.europa.eu/taxation_customs/ioss_nl en vermeld dat op uw website om de Europese consument gerust te stellen.

Het is de bedoeling dat idealiter alles in rekening wordt gebracht wat de consument verschuldigd is op het ogenblik dat hij online bestelt en betaalt (check out).  Vermijd ook dat de consument bij levering bijkomende kosten moet betalen!

Om meer te weten, raadpleeg de website van de FOD Financiën.

Laatst bijgewerkt
20 augustus 2021