Women  in Digital

De vraag naar specialisten in de informatica (ICT), alsook in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) neemt voortdurend toe, maar we beschikken niet over voldoende gekwalificeerd personeel om aan deze vraag te voldoen.

Bovendien blijkt uit een nadere beschouwing van de statistieken dat vrouwen grotendeels ondervertegenwoordigd zijn in deze expertisegebieden:

  • In de Europese Unie maken vrouwen 52 % van de Europese bevolking uit, maar bezetten ze slechts 15 % van de banen die verband houden met informatie- en communicatietechnologieën (ICT) (Women in the Digital Age, 2018).
  • In België vertegenwoordigen vrouwen slechts 18,2 % van de ICT-specialisten en slechts 7,9 per 1000 personen tussen 20 en 29 jaar afgestudeerd in STEM (Women in Digital Scoreboard , 2019).

Door vrouwen in die gebieden aan te trekken en te ondersteunen, rust onze samenleving zich uit met de sterke punten die zij nodig heeft om te slagen in de digitale revolutie.

Als we niets veranderen, wat zal er dan gebeuren?

In België wees Agoria erop (Be the Change 2030) dat bij een ongewijzigd beleid:

  • 584.000 vacatures niet ingevuld zullen raken, goed voor een toegevoegde waarde van 60 miljard euro en,
  • ongeveer 310.000 werknemers of werkzoekenden zoude tegen 2030 moeten worden omgeschoold om een jobverlies gelijk aan 35 miljard euro te voorkomen.

In concreto betekent dit dat er tussen nu en 2030 bijna 95 miljard euro (16,5 % van het Belgische bbp) verloren zou kunnen gaan als we niets zouden doen.

Dit is een grote economische uitdaging!

Naast de economische belangen kan de ondervertegenwoordiging van vrouwen ook ethische problemen opleveren: onvoldoende heterogeniteit zowel in termen van geslacht, maar ook in termen van cultuur, leeftijd, afkomst, enz. kan leiden tot onvoldoende representatieve resultaten.

Wat doet België?

Met de ondertekening van de Europese verklaring "Commitment on Women in Digital" op 9 april 2019, heeft België zich ertoe verbonden om vrouwen in de digitale sector te promoten (ICT en STEM).

In dit kader werken alle overheidsniveaus in België en vele sectoren aan het opstellen van een nationale en intersectorale "Women in Digital"-strategie.

Vanwege de recente gebeurtenissen kunnen we die strategie echter niet presenteren zoals aanvankelijk gepland op 23 april 2020, de internationale “Women in IT Day” en nu ook de Europese “Girls & Women in Digital Day”. Dit is echter slechts een uitstel.

Meer dan ooit moeten we samen staan om een welvarende, eerlijkere en “groenere” digitale economie op te bouwen.

Aarzel niet om uw berichten en creatieve ideeën met ons te delen in deze moeilijke tijden .

Laatst bijgewerkt
7 mei 2020