""

Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp goed dat de activering van de  nucleaire reactoren Doel 4 en Tihange 3 voor een nieuwe periode van 10 jaar toestaat.

In dat kader wordt van 20 maart tot 20 juni 2023 een publieke raadpleging over het milieueffectrapport georganiseerd.

De duur van de openbare raadpleging is verlengd tot 20 juni 2023. De website van de publieke raadpleging zal toegankelijk blijven tot deze datum, die overeenkomt met die van de grensoverschrijdende raadpleging.

Meer info over de openbare raadpleging.

Laatst bijgewerkt
24 mei 2023