""

De coronapandemie heeft de verankering van digitale gewoonten versneld, zie bijvoorbeeld e-commerce, werken op afstand, … Tegelijk heeft ze de kwetsbaarheid van kmo’s, in alle sectoren, aan het licht gebracht en geleid tot een toename van cyberaanvallen. Kmo’s beschikken vaak niet over de deskundigheid en middelen om cyberdreigingen te bestrijden. Daarom is het noodzakelijk om hen bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

Om hieraan tegemoet te komen lanceert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 5 projectoproepen met als doel het vergroten van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte) en zelfstandigen die actief zijn in traditionele (niet-technologische) sectoren en niet erg matuur zijn op vlak van cyberbeveiliging.

Deze 5 oproepen maken deel uit van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (NPHV).

In totaal gaat het om 5 projectoproepen (4 nationale en 1 gewestelijke):

  1. Nationale projectoproep - Organisatorische maatregelen
  2. Nationale projectoproep - Technische maatregelen
  3. Nationale projectoproep - Opleiding en toegang tot competenties
  4. Nationale projectoproep - Professionele begeleiding
  5. Gewestelijke projectoproep - Specifieke transversale projecten

Die oproepen worden uitgevoerd onder toezicht van de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, mevrouw Petra De Sutter; en de vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, de heer David Clarinval.

Kandidaten kunnen hun project indienen tot en met 31 oktober 2022.

Meer informatie over die projectoproepen

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2022