Jaarverslag 2018

Dit jaaroverzicht werpt een licht op de in 2018 uitgevoerde activiteiten aan de hand van een selectie van thema's en domeinen waarin de FOD Economie het afgelopen jaar zijn rol als beschermer, facilitator en analist op de goederen- en dienstenmarkt heeft aangetoond.

Zo behandelt het Jaarverslag 2018 onderwerpen als

  • online en telefonische oplichting,
  • cyberveiligheid,
  • brexit,
  • toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's,
  • statistieken,
  • consumenteninformatie,
  • brandstoffen,
  • concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen,
  • veiligheid,
  • enz.

Voor het eerst kunt u het verslag in de vorm van een website (one-pager) ontdekken. Veel leesplezier!

Ontdek het!

FODEconomie2018.belgium.be.

Laatst bijgewerkt
10 mei 2019