Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe insolventiewetgeving in werking. Deze wetgeving heeft betrekking op de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

Belangrijkste wijzigingen door de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving in de KBO

Voortaan is het toepassingsgebied van  het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie uitgebreid.

Deze nieuwe wetgeving heeft de volgende impact op de registratie van gegevens in KBO:

 • De notie ‘(niet-)verschoonbaarheid’ bij faillissementen van ondernemingen natuurlijk persoon verdwijnt. Dit betekent dat voor faillissementen die geopend worden na 30 april 2018, de rechtstoestanden ‘opening faillissement met (niet-)verschoonbaarheid’ en ‘sluiting faillissement met (niet-)verschoonbaarheid’ niet meer geregistreerd worden in de KBO. Deze  rechtstoestanden kunnen wel verder worden gebruikt voor de faillissementen die  lopend waren voor de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving;
   
 • Bij de gerechtelijke reorganisatie verdwijnt de notie ‘ontlasting (van schulden)’.
  In KBO wordt de gebeurtenis ‘ontlasting’ niet meer gebruikt na de inwerkingtreding van de 
  nieuwe insolventiewetgeving.
  De gebeurtenis ‘ontlasting’ kan wel nog  geregistreerd worden voor de procedures die al lopend zijn voor de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving;

   
 • De noties ‘ontlasting’ en ‘(niet-)verschoonbaarheid’ worden vervangen door de notie ‘kwijtschelding van schulden’.
  ‘Kwijtschelding van schulden’, ‘partiële kwijtschelding’ en ‘weigering kwijtschelding’ worden in de KBO opgenomen als gebeurtenissen bij de rechtstoestanden ‘opening faillissement’ en ‘opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’. Een  historiek van deze gebeurtenis kan geraadpleegd worden.

Meer over de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Laatst bijgewerkt
4 mei 2018