ideeSCAN

Ontdek het dankzij ideeSCAN

Heeft u een nieuw product ontworpen dat binnenkort op de markt komt? Bent u van plan een innovatieve dienst, slimme software of een revolutionaire toepassing te lanceren... maar zit u nog in de ontwikkelingsfase? U heeft al de grote lijnen van een toekomstige bestseller of dozen vol met plannen en tekeningen?

Ongeacht binnen welk domein uw creatieve talent kan worden toegepast, uw idee is kostbaar en verdient het om beschermd te worden! Hoe? ideeSCAN leidt u naar de oplossing!

ideeSCAN? Wat houdt dit in?

ideeSCAN is een online vragenlijst waarmee wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van uw idee en van de intellectuele eigendomsrechten die daaruit voortvloeien

Het is snel en eenvoudig te gebruiken: u heeft slechts tien minuten nodig om het in te vullen!

De analyse van uw antwoorden resulteert in een overzichtsdocument met concrete informatie die u in staat zal stellen om uw idee te beschermen. U vindt er ook links naar de sites van onze partners en naar andere organisaties die actief zijn binnen het domein van de intellectuele eigendom.

Wie kwam op dit geweldige idee?

ideeSCAN is een instrument dat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO) in het leven is geroepen, in samenwerking met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie.

Ontdek ideeSCAN

Laatst bijgewerkt
24 maart 2021