""

De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie publiceerde onlangs haar verslag over het concurrentievermogen van de Belgische textielindustrie.

Deze sectoranalyse focust op de voornaamste resultaten en determinanten van het concurrentievermogen van de textielindustrie. Een SWOT-analyse vat de studie samen en zet de sterke en zwakke punten van de sector uiteen. De meeste geselecteerde indicatoren hebben betrekking op de periode 2015 tot 2022.

De diepgaande analyse van het concurrentievermogen van de Belgische textielindustrie zet volgende feiten in het licht:

  • Het relatieve aandeel van onze textielexport in het wereldtotaal blijft 1,3 % (12e plaats in 2022).
  • Textiel- en kledingproducerende ondernemingen zijn over het algemeen financieel gezond.
  • Het investeringspercentage van de textielsector is relatief hoog (19,6 % in 2022) in vergelijking met de buurlanden.
  • De afname van het eindenergieverbruik bracht echter geen drastische daling van de energie-intensiteit mee.
  • De ondernemersdynamiek blijft veel zwakker dan in onze buurlanden.
  • De werkgelegenheid is gedaald (gemiddeld met -2,2 % per jaar tussen 2018 en 2022).
  • Het aandeel hooggekwalificeerde werknemers is tussen 2018 en 2022 gestegen.

Meer weten?

Raadpleeg de gedetailleerde analyse van de sector in het verslag Concurrentievermogen van de textielindustrie (april 2024).

Laatst bijgewerkt
24 juni 2024