Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

De FOD Economie heeft in 2019 een studie laten uitvoeren waarin wordt nagegaan hoe een holistische visie kan ontwikkeld worden rond het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen in de Belgische context. 

Deze studie geeft aan dat een effectieve Belgische strategie als volgt georganiseerd moet zijn:
•    een combinatie van informatie en regelgevende en economische instrumenten;
•    een combinatie van transversale en verticale acties gericht op prioritaire thema's specifiek voor België.

De studie bevat bovendien heel wat informatie rond Europese, federale en regionale ondersteuningsprogramma’s, met inbegrip van de voorwaarden om financiële steun te krijgen.

Raadpleeg deze studie (enkel beschikbaar in het Engels).

Laatst bijgewerkt
7 mei 2019