Nationaal Contactpunt

Het Nationaal Contactpunt (NCP) is het nationale orgaan voor de toepassing van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De rode draad doorheen die richtlijnen is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen (due diligence).

Het NCP heeft hoofdzakelijk twee opdrachten:

  • de OESO-Richtlijnen en de due diligence van ondernemingen bevorderen door het uitwerken van aanbevelingen en het organiseren van evenementen en workshops;
  • een buitengerechtelijke regeling aanbieden bij melding van een inbreuk op de richtlijnen door een onderneming: bemiddeling-verzoening.

Het NCP bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden, beroepsfederaties en overheidsinstanties. Het voorzitterschap en het secretariaat van het Belgische NCP worden waargenomen bij de FOD Economie.

Wat zijn de OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen zijn aanbevelingen op het vlak van onder meer werkgelegenheid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming, mededinging. Zij vormen krijtlijnen die verantwoord gedrag van de ondernemingen moeten bevorderen in een gemondialiseerde context, conform de toepasselijke voorschriften en de internationaal meest erkende normen.

U bent een onderneming?

Het NCP is er om u te informeren en u te helpen bij de verwezenlijking van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid (due diligence) in uw toeleveringsketen. Het NCP organiseert voor de verschillende sectoren geregeld evenementen en ronde tafels met de verschillende betrokken partijen.

U bent particulier, een ngo of een vakbond?

Het NCP treedt op  als bemiddelaar als u een overtreding van de OESO-richtlijnen vaststelt door een onderneming of een organisatie die een band met België heeft. U kunt bij het NCP een aanvraag indienen om de situatie te onderzoeken.

Het NCP helpt vervolgens de partijen  tot een duurzame oplossing te komen en de richtlijnen te doen naleven.

Meer weten

Laatst bijgewerkt
26 november 2020