Jurist

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen 

1.    Onderscheid burgerlijke- en handelsvennootschappen verdwijnt
Het nieuwe Wetboek maakt geen verschil meer tussen vennootschappen met en zonder commercieel doel.

2.    Minder vennootschapsvormen
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schrapt een aantal vennootschapsvormen.

  • De maatschap: dit wordt de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.
  • Rechtspersonen met onbeperkte aansprakelijkheid: in deze categorie blijven nog de vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (Comm.V.) over. 
  • De besloten vennootschap (bv): de bv wordt de opvolger van de bvba, met als grootste nieuwigheid dat er niet langer een minimumkapitaal van 18.500 euro gevraagd wordt. 
  • De naamloze vennootschap (nv): de nv blijft onderworpen aan de Europese kapitaalregels en zal nog steeds populair blijven als vennootschapsvorm bij grotere en beursgenoteerde ondernemingen. Het startkapitaal van 61.500 euro blijft behouden.
  • De coöperatieve vennootschap (cv): de coöperatieve vennootschap blijft enkel bestaan in de variant met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe cv is enkel nog bedoeld voor vennootschappen die het ‘echte’ coöperatieve gedachtegoed nastreven.

3.    Begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van bestuurders bij fouten wodt beperkt tot een bepaald plafond. Het maximumbedrag is afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar.

4.    Statutaire zetel is bepalend
Wanneer een Belgische vennootschap haar zetel verplaatst naar een ander land, geldt het buitenlandse vennootschapsrecht.

Meer weten...

 

Laatst bijgewerkt
1 oktober 2019