Heeft u schade opgelopen wegens overstromingen? Wat moet u doen?

Met wie moet u contact opnemen?

  • U moet zo snel mogelijk uw schadegeval bij uw brandverzekering melden, want het is zij die u gaat vergoeden.
    Uw verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert.
  • Vraag raad en bijstand aan uw verzekeringsagent om uw dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wat moet u weten?

Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade met name ten gevolge van overstromingen.

De enige uitzondering is als de woning in een risicogebied ligt en meer dan 18 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het decreet tot afbakening van het risicogebied is gebouwd.

INDIEN u niet verzekerd bent tegen brand EN op de dag van de natuurramp recht hebt op het leefloon of een gelijkaardige uitkering, kunt u bij het OCMW van uw gemeente een attest aanvragen om uw dossier in te dienen bij het Gewestelijk Rampenfonds.

Controleer uw polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking.

Ga ook na of u recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

Is uw voertuig overstroomd?

  • Als uw voertuig gedekt is door een omniumverzekering, zal uw verzekeraar u vergoeden.
  • Zo niet, controleer dan uw brandverzekeringspolis. Het voertuig kan gedekt zijn als het bijvoorbeeld in de garage staat of geparkeerd is binnen een straal van 1 km van uw woning.

Check-list overstroming

Om meer te weten te komen

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2021