Jurist

Table of Contents

  Het doel van deze gids is om de opstellers van wetgevende en reglementaire teksten te helpen om de begrippen "elektronische handtekening", andere "vertrouwensdiensten" en "duurzame gegevensdrager" correct te gebruiken.

  Deze gids biedt een beter begrip van de juridische gevolgen en problemen van verschillende formuleringen en helpt de schrijver om deze correct te gebruiken. Het bevat veel schrijftips en in het bijzonder voorbeelden van formules om te bevoordeligen of te vermijden.

  Met behulp van deze gids dragen de opstellers van de wet- en regelgeving bij aan de ontwikkeling van duidelijke, coherente en geharmoniseerde wetgeving, rekening houdend met de concepten geharmoniseerd door de eIDAS-verordening en de Digital Act I en II.

  Raadpleeg de gids

  Laatst bijgewerkt
  16 mei 2019