Thank you! Transaction completed

In de bijzondere context van de verspreiding van het COVID-19 virus, lanceert de FOD Financiën een korte enquête waarin het betalingsgedrag van de Belgen bevraagd wordt. Via die vragenlijst trachten we een beeld te krijgen van de mate waarin uw betalingsgewoonten beïnvloed worden door de aanwezigheid van het virus in ons land. Vergelijkbare enquêtes worden momenteel tevens in enkele andere landen uitgevoerd, wat ons in staat stelt die resultaten in een internationaal perspectief te plaatsen.

De antwoorden op de vragenlijst zijn volledig anoniem en alle verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van die enquête. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête

Laatst bijgewerkt
3 juni 2020