Energietransitiefonds: oproep tot voorstellen

Energietransitiefonds: oproep tot voorstellen

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

Het budget van het fonds voor 2019 bedraagt 30 miljoen euro.

Deze oproep staat open voor:

  • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
  • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Meer weten
 

Laatst bijgewerkt
13 september 2018