263-23 ETF Event 04.10.23.jpg

Table of Contents

  Energietransitiefonds: nieuwe projectoproep in november Op 4 oktober bracht de FOD Economie, in aanwezigheid van de Minister van Energie, voor het eerst een brede waaier aan stakeholders samen om inspiratie op te doen voor de 8ste  projectoproep die in november zal worden gelanceerd in het kader van het Energietransitiefonds.

  Het Energietransitiefonds (ETF) wil onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren op het gebied van energie ter ondersteuning van de energietransitie naar meer hernieuwbare energie zoals offshore wind, naar meer flexibiliteit en naar een hogere bevoorradingszekerheid. 

   

  Sinds 2017 zijn meer dan 100 projecten gesubsidieerd via de jaarlijkse projectoproepen.

  Ter inspiratie voor de 8ste projectoproep, die in november van start gaat, werden vandaag enkele projecten rond offshore hernieuwbare energie, waterstof, biobrandstoffen en bevoorradingszekerheid gepresenteerd. Het gaat om de volgende projecten:

   

  Offshore

  NEPTUNE, DIRECTIONS & STERNA2050 (KU Leuven)

  Harsch-R&D-test & HOH2test (Sirris)

  Smartlife, MP Multi Use & WindSoil (VUB)

   

  Waterstof

  HYOFFWIND (Virya H2)

  HyBEX & RegistrHY (Fluxys & Hinicio)

  Hyfit & HySource (UGent)

   

  Biobrandstoffen

  STEELANOL (ArcelorMittal)

   

  Bevoorradingszekerheid

  EPOC (VITO)

  CYPRESS (ULiège)

  FlexSys & Interflex (UGent)

  R-E-FLEX (ZuidtrAnt)

   

  Hoe we met energie omgaan en welke energie we verbruiken zijn de drijvers achter de energietransitie. Naast duidelijk politiek leiderschap hebben we daarvoor ook de expertise van innovatieve bedrijven nodig, en dat is waar het Energietransitiefonds om draait.  Dankzij het Energietransitiefonds steunen we al 7 jaar met succes start-ups, universiteiten en kmo’s om onze uitstoot te verminderen. Om energie opnieuw in eigen handen te nemen en minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Vandaag brengt de FOD Economie al die projecten samen op een dag vol enthousiasme over innovaties in nieuwe batterijen, waterstof en offshore wind. Het zijn de oplossingen van vandaag voor de energie van de toekomst.

  — Tinne Van der Straeten, minister van Energie Energietransitiefonds »

   

   

   

   

  Laatst bijgewerkt
  8 november 2023