Effecten van COVID-19 op de werking van de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom - Continuïteit van de dienstverlening

Ondanks de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie die momenteel van toepassing zijn, blijft de Dienst de continuïteit van de dienstverlening waarborgen aan de gebruikers van de industriële eigendom systemen die de Dienst beheert.

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die in dit kader ten behoeve van deze gebruikers zijn genomen.

1. Te respecteren termijnen voor de Dienst

Het huidig juridisch kader staat niet toe dat een verlenging van de te respecteren termijnen voor de Dienst wordt geïmplementeerd en dit kan op korte termijn helaas ook niet in die zin aangepast worden.

Deze vaststelling kan echter gemilderd worden door de verzekering dat wij de wettelijke voorzieningen en reglementen, gezien de huidige omstandigheden, met alle mogelijke flexibiliteit zullen interpreteren die ze ons bieden.

Elk dossier waarbij een termijn wegens de pandemie niet kon worden nageleefd zal daarom geval per geval onderzocht worden om, rekening houdend met het huidig rechtskader, te bepalen hoe de gevolgen van de niet-naleving verzacht kunnen worden.

2. Hoffelijkheid kopieën

Vanaf 23.11.2020 zal de Dienst per mail (mits wij over deze contactgegevens beschikken) een hoffelijkheid kopie van de per aangetekende schrijven verstuurde wettelijke kennisgevingen toesturen. Dat geldt voor alle kennisgevingen met een bindende termijn, waarvan de niet-naleving wordt gesanctioneerd met een verlies van rechten, kennisgevingen waarbij het verlies van dergelijke rechten worden vastgesteld en, in het algemeen, alle correspondentie die per aangetekend schrijven wordt verzonden.

Indien u vragen heeft over deze kennisgevingen, aarzel niet om deze te stellen via mail op het adres dat op de kennisgevingen vermeld staat, of door telefonisch contact op te nemen. De documenten en handelingen die wettelijk voorzien zijn om op deze kennisgevingen te reageren, moeten worden verricht via één van de toegestane communicatiemiddelen (post, fax, elektronische indiening via eOLF).

Dit zijn uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen die in de huidige situatie worden genomen rekening houdend met de huidige fase van de lockdown. Ze zullen van kracht blijven tot 15.01.2021 en wij zullen deze maatregelen begin volgend jaar herevalueren.

We houden jullie op de hoogte van alle wijzigingen of eventuele verlengingen van deze maatregelen.

Laatst bijgewerkt
20 november 2020