Intellectual Property

In aanvulling op de voorgaande mededelingen over COVID-19 door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom werden verstuurd, willen wij u het volgende meedelen.

Na een nieuwe evaluatie van het afbouwplan van de lockdown, werd besloten om na 30 juni 2020 geen hoffelijkheidsmails meer te verzenden van de kennisgevingen, die tot gevolg hebben dat er een bindende termijn wordt opgestart, waarvan de sanctie een verlies van rechten in geval van niet-naleving met zich meebrengt.

De Dienst verstuurt daarom de briefwisseling vanaf 1 juli 2020 opnieuw op de gebruikelijke wijze.

Wij blijven uiteraard de algemene ontwikkelingen in verband met de COVID-19-crisis opvolgen.

Laatst bijgewerkt
25 juni 2020