Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom

De verspreiding van het Covid-19-virus en de toepassing van de daaraan verbonden maatregelen hebben een ongeziene impact op onze maatschappij. Daartoe behoren ook de activiteiten van de gebruikers van het Belgisch systeem voor de bescherming van intellectuele eigendom.

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is zich ten volle bewust van de moeilijke werkomstandigheden die dit voor alle betrokkenen met zich meebrengt.

In die context neemt de DIE alle mogelijke maatregelen en gebruikt alle flexibiliteit binnen de toepasselijke wetgeving om mogelijke negatieve gevolgen van de huidige omstandigheden voor de gebruikers te verlichten of weg te nemen.

DIE-procedures voor octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten

Deadlines

De huidige situatie kan een invloed hebben op de mogelijkheden van aanvragers of houders om bepaalde termijnen na te leven. Waar de wetgeving hem de mogelijkheid biedt, is de Dienst ertoe bereid eventuele verzoeken voor verlenging van termijnen, naargelang het geval, zo gunstig mogelijk te beoordelen.

Communicatie met de DIE

De huidige situatie heeft een invloed op het gebruik van bepaalde kanalen die voor de gebruikers openstaan voor hun communicatie met de DIE.

Gelet op de huidige situatie zou de DIE u willen verzoeken om, waar mogelijk, de voorkeur te geven aan de elektronische communicatiekanalen. Daartoe worden eOLF en fax (+32 2 277 52 62) aangeraden alsook, voor zover het niet om formele handelingen gaat, e-mail. Het gebruik van elektronische communicatiekanalen stelt de DIE in staat zijn activiteiten zo goed en volledig mogelijk verder te zetten.

Daarnaast onderzoekt de DIE mogelijke bijkomende maatregelen. Wij informeren u daarover ten gepasten tijde.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons steeds bereiken tijdens de openingsuren. Gelet op de huidige omstandigheden waarbij het personeel van de Dienst voornamelijk vanop afstand werkt, zouden wij graag hebben dat u ons per e-mail contacteert, via de volgende adressen:

De DIE blijft zijn dienstverlening tot nader order garanderen en wij staan ter beschikking om u zo goed als mogelijk in deze periode bij te staan.

Laatst bijgewerkt
26 maart 2020