""

De Kamer heeft donderdag 24 november 2022 een wetsontwerp goedgekeurd van de minister van Middenstand David Clarinval. Ondernemingen met activiteiten die slechts gedeeltelijk ambachtelijk zijn, komen zo in aanmerking voor de erkenning als ambachtsman of -vrouw voor die activiteiten.

Deze hervorming biedt ondernemingen die de erkenning als ambachtsman of -vrouw willen krijgen ook een extra en 100 % digitaal kanaal voor het indienen van hun erkenningsaanvraag.

Wij willen u er ook aan herinneren dat erkende ambachtslieden sinds kort een nieuwe en voor hen gereserveerde website hebben waar hun klanten hen kunnen lokaliseren en waar de ambachters hun producten en diensten gratis kunnen voorstellen:

deambachten.be

Laatst bijgewerkt
8 december 2022