""

In 2021 schoven de Belgische kmo's naar de top van de Europese ranglijst wat betreft digitale intensiteit. Alleen de Scandinavische landen (Zweden, Finland, Denemarken), Malta en Nederland hebben een hoger percentage kleine ondernemingen met een hoge of zeer hoge digitale intensiteit. Van de Belgische kleine ondernemingen wordt 24 % beschouwd als "hoog of zeer hoog digitaal intensief". Dat is meer dan in onze buurlanden Frankrijk (10 %), Duitsland (21 %) en Luxemburg (17 %). Alleen Nederland zit duidelijk boven het Belgische gemiddelde met 31 % van de kleine ondernemingen met een hoge of zeer hoge digitale intensiteit.

Daarnaast valt op dat:

  • 30 % van de Belgische kmo's (10-249 werknemers) actief is in e-commerce. De helft daarvan verkoopt online buiten de landsgrenzen. Die resultaten liggen beduidend hoger dan het EU-gemiddelde van respectievelijk 18 % en 9 %.
  • 17 % van de middelgrote ondernemingen gebruik maakt van artificiële intelligentie (AI), een percentage dat in een jaar tijd fors is gestegen. AI is evenwel minder aanwezig in micro-ondernemingen (4,5 %) en kleine ondernemingen (8 %). De eersten gebruiken AI-technologieën vooral voor cyberbeveiliging, de laatsten vooral om bedrijfsprocessen te beheren.
  • bijna 60 % van de micro-ondernemingen sociale media gebruikt om digitaal te communiceren, een stijging met 5,3 procentpunten ten opzichte van 2019. Dat percentage stijgt tot 80 % voor middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers).
  • er in ons land nog altijd weinig vrouwen in ICT-gespecialiseerde functies werken, namelijk 1,87 % tegenover 7,8 % voor mannen tussen 16 en 74 jaar (volgens de in 2020 gepubliceerde resultaten).
  • de helft van de kleine ondernemingen en 67 % van de middelgrote ondernemingen in België gebruikmaakt van cloud computing diensten die via het internet zijn aangeschaft. Dat is meer dan in de buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg) en ruim boven het Europese gemiddelde.
  • 3 op 10 ondernemingen met minder dan 10 werknemers en 6 op 10 bedrijven met 10 tot 49 werknemers in 2020 meer vergaderingen online organiseerden. Dat aandeel loopt op tot 9 op 10  ondernemingen in de categorie 50-249 werknemers. In bijna alle gevallen is die toename volledig of hoofdzakelijk toe te schrijven aan de pandemie.

Meer cijfers vindt u in de bijgewerkte webpagina’s Digitalisering van ’kmo’s.

Laatst bijgewerkt
27 juli 2022