Digital Services Act package

Lancering van de openbare raadpleging van de Europese Commissie

Een "Digital Services Act package" werd aangekondigd. In het kader daarvan wil de Europese Commissie een reeks nieuwe en aangepaste regels voorstellen om, onder andere, de regels voor de aansprakelijkheid van online platforms en dienstverleners te versterken en te harmoniseren.

De “richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt” (hierna “de e-commerce-richtlijn”) moet echter geactualiseerd  worden. Er zijn op dit gebied talrijke juridische, technische en economische ontwikkelingen waargenomen en de economische realiteiten en evenwichten waarmee in 2000 rekening is gehouden, zijn sindsdien duidelijk veranderd.

Begin juni is op de website van de Commissie een openbare raadpleging gepubliceerd, die tot 8 september 2020 openstaat voor feedback. Aan de hand van een aantal (meestal zeer open) vragen wil de Commissie zoveel mogelijk input verzamelen waarmee rekening zal worden gehouden bij de uitwerking en finalisering van de definitieve tekst van haar initiatief, die eind dit jaar zou moeten worden gepresenteerd.

Als leader in dit dossier coördineert de FOD Economie momenteel het antwoord dat namens de Belgische regering zal worden gegeven. Die raadpleging staat echter open voor iedereen en we nodigen alle belanghebbende partijen (particulieren, bedrijven, organisaties, verenigingen, privé of openbaar,...) uit om hun stem te laten horen.

Neem deel aan de openbare raadpleging

Laatst bijgewerkt
30 juni 2020