Fapetro

In 2020 hebben medewerkers van het Fonds voor de Analyse van Petroleumproducten (Fapetro) in heel België monsters genomen van verschillende petroleumproducten. Vervolgens hebben zij die laten analyseren om de kwaliteit ervan te beoordelen.

Fapetro-medewerkers namen monsters van

  • benzine,
  • diesel voor diverse toepassingen
  • stookolie,
  • lampolie.

Die monsters werden verzameld bij openbare stations, particuliere pompen, primaire en secundaire depots.

Uit de analyse van die monsters is gebleken dat de kwaliteit van de aardolieproducten die in 2020 op de Belgische markt werden verdeeld, onder de non-conformiteitsdrempel van 5 % lag en dus als "goed" kon worden gekwalificeerd, een situatie die vergelijkbaar is met die van 2019.

Radpleeg het Fapetro verslag (PDF, 2.73 MB)

Laatst bijgewerkt
18 september 2021